WHO code

De WHO-code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van
vervangingsmiddelen voor moedermelk’.
Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind,
zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame
voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de
Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.
Ik houd mij aan de WHO-code in de meest uitgebreide vorm.
Ik onderschrijf de WHO-code van harte. Daarom werk ik vooral
met merken en producten van bedrijven die zich ook aan de WHO-code houden.
Ik werk echter niet uitsluitend met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHOcode
houden. Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen reclame zal maken.
De WHO-code wil:
– borstvoeding beschermen en bevorderen
– dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
– dat vervangingsmiddelen voor moedermelk – wanneer nodig – juist worden gebruikt
– dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd